Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Piotrkowicach „NASZA SZKOŁA”

Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
ul. Tarnowskich 1
26-020 Piotrkowice

e-mail: snszkola@gmail.com
tel. (prezes): 504 211 381

Numer KRS: 0000684503
Regon: 367646901
NIP: 6572930766

Formularz kontaktowy: