Edyta Ciopińska – prezes
Szymon Wawrzykowski – zastępca prezesa
Lidia Jabłońska – członek zarządu
Monika Misztal – skarbnik
Małgorzata Pawlusek – sekretarz